top of page
2021_07_27_600_2369.jpg

Rozsviť Uhříněves

V roce 2020 jsme v Praze 22 uspořádali první ročník lokálního světelného festivalu s názvem Rozsviť Uhříněves. Naší ambicí je vytvořit a udržet pravidelnou událost, která během několika ročníků oživí netradičním způsobem vybraná místa v Uhříněvsi. Světelnými instalacemi, hudbou, performancemi, přednáškami. Bližší informace o prvním ročníku: www.rozsvituhrineves.cz a fb.me/rozsvituhrineves. Původní inspirací byly menší festivaly světla ve městech podobné velikosti, naším cílem bylo dostat lidi do ulic, seznámit je s některými netradičními místy zajímavým způsobem, nebo ukázat známá místa v “novém světle”.

Snažíme se postupně rozvíjet diskuzi kolem kontejnerové přepravy, která v podobě nadměrného provozu kamionů v obci trápí nejen obyvatele naší městské části, ale celosvětově představuje jedno z velmi aktuálních témat. Z Uhříněvsi, místa s největším kontejnerovým překladištěm ve střední Evropě jsme na jeden den udělali místo, kde je možné se bavit o současných problémech tohoto odvětví a jeho budoucnosti. V kreativní a inspirativní atmosféře stimulované na míru ušitými uměleckými akty a instalacemi.

bottom of page